Posta de sol des de - Son Bou Posta de sol des de - Son Bou  
 

Mesures socials preses per l'Ajuntament d'Alaior durant la crisi de la Covid-19

Mesures socials preses per l'Ajuntament d'Alaior durant la crisi de la Covid-19Des de l’inici de la Declaració de l’Estat d’Alarma, l’Ajuntament d’Alaior ha emprès una sèrie de mesures davant la greu situació creada per la pandèmia de la Covid-19.

Les mesures preses en l’àrea social són les següents:

• Reforç de l'Àrea Social: les dues grans línies d'acció són el servei d'ajuda a domicili a la gent gran i els ajuts a les famílies amb més dificultats per cobrir necessitats bàsiques. Es proporciona el menjar a domicili a les persones que assistien als centres de dia, i que ara, a causa de l'Estat d'Alarma, no ho poden fer. Cal destacar que també es gestionen compres i el repartiment tant d'aliments com de medicaments. Des dels Serveis Socials Municipals, el servei de dependència i el de teleassistència, es realitzen contínuament telefonades d'acompanyament a la gent gran per interessar-se per la seva situació i per saber si necessiten ajuda.

• Ajuda psicològica telefònica a persones i famílies amb problemes a causa del confinament, servei recolzat per professionals voluntaris.

• Contractació d'una nova treballadora social en l'àrea de Serveis Socials Municipals, tenint en compte el gran volum d'ajudes que s'estan duent a terme, per tal de garantir la cobertura adequada del servei públic essencial per a l'atenció de les necessitats socials i per a la gestió de les prestacions socials bàsiques del municipi, a causa de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

• Augment de les ajudes econòmiques a les famílies del municipi en situació de vulnerabilitat que ho han sol·licitat.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h