Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior  
 

L’Ajuntament d’Alaior celebra el segon plenari telemàtic durant l’Estat d’Alarma

L’Ajuntament d’Alaior celebra el segon plenari telemàtic durant l’Estat d’AlarmaAhir, 2 de juny, va tenir lloc el segon plenari telemàtic de l’Ajuntament d’Alaior durant l’Estat d’Alarma.

A l’inici de la sessió, José Luis Benejam, batle d’Alaior, va destacar que «des de l’ajuntament s’estan desenvolupant diferents línies d’actuació dins cada àmbit per posar en pràctica les mesures pertinents en funció de l’escenari en què ens trobem en cada moment. Tot el que es proposa només té un objectiu: ajudar als veïns i, de la mà de les entitats, associacions i partits, projectar Alaior cap al futur. Per això, l’equip de govern posa a disposició d’aquesta causa la millor voluntat, determinació, imaginació, coratge i capacitat de feina».

Durant el plenari s’aprovaren quatre modificacions d’importants ordenances per tal de seguir promovent la producció d’energies renovables, l’estimulació de l’economia i per seguir ajudant als sectors més vulnerables a afrontar la crisi actual: la reducció d’un 50% de l’IBI als habitatges que implementin sistemes d’energia solar, la bonificació de fins a un 95% de l’impost sobre construccions a les obres d’eficiència energètica, la reducció, el 2020, d’un 50% de la taxa pels serveis de recollida de fems a les empreses i establiments obligats a tancar durant l’Estat d’Alarma, i la bonificació, aquest any, d’un 50% de la taxa d’utilització del domini públic, que afectarà tant a restaurants, bars així com a les parades dels diferents mercats del municipi.

Així mateix, també s’aprovà el pla de xoc municipal per pal·liar les conseqüències econòmiques de la Covid-19. Aquest pla preveu la utilització d’1.308.930 euros dels romanents de lliure disposició per destinar-los, antre altres, a projectes d’emergència social, econòmica, i de sostenibilitat energètica i mediambiental.

De la mateixa manera, també es donà el vistiplau a tres mocions del Partit Popular d’Alaior:

-Instar al Govern Central a reduir fins a un 4% l’IVA esportiu per ajudar a aquest sector a recuperar la seva activitat.

-Instar al Govern Central a què garanteixi la disponibilitat de les proves necessàries a tots els centres de salut i hospitals per poder afrontar de forma eficaç una desescalada sense rebrots, i a augmentar els controls sanitaris a aquelles persones que arribin a l’illa per via aèria o marítima.

-Instar al Consell Insular a acabar el tram de carretera entre Alaior i Maó, mantenint les infraestructures ja construïdes, per garantir la seguretat dels ciutadans, i a destinar els 840.000 euros addicionals que costa la demolició dels ponts ja alçats a mesures econòmiques que ajudin a les famílies, autònoms i empreses.

Finalment, també s’aprovà per unanimitat una moció de Junts Per Lô per obrir els patis escolars a l’ús públic i integrar-los a la vida ciutadana.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h