Poblat prehistòric de So na Caçana. Carretera Alaior - Cala en Porter - So na Caçana Poblat prehistòric de So na Caçana. Carretera Alaior - Cala en Porter - So na Caçana  
 

S' aprova la bonificació d’un 50% de l’IBI als habitatges on s’implementin sistemes d’energia solar

S' aprova la bonificació d’un 50% de l’IBI als habitatges on s’implementin sistemes d’energia solarDurant el plenari ordinari que va tenir lloc ahir, l’Ajuntament d’Alaior va aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança Reguladora de l’IBI per bonificar fins a un 50% durant tres anys aquest impost als habitatges on s’implementin sistemes d’energia solar.

Es tracta d’una bonificació pionera a l’illa que permetrà als béns immobles destinats a habitatge on s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar gaudir d’aquesta reducció de la quota íntegra de l’impost.

Els requisits perquè es doni són que les instal·lacions elèctriques dels habitatges dels immobles plurifamiliars igualin o superin els 300wp i les dels habitatges unifamiliars tinguin una potència mínima d’1 kWp.

La bonificació màxima serà de 300 euros anuals de la quota íntegra, i en cap cas es podrà excedir el 60% del cost total de la instal·lació.

La reducció haurà de ser sol·licitada per l’interessat en el termini màxim de sis mesos posteriors a la instal·lació, acreditant la corresponent llicència d’obres, declaració responsable o comunicació prèvia, així com el certificat d’acabament de les obres. La bonificació produirà efectes, si escau, des del període impositiu següent al de la sol·licitud.

José Luis Benejam, batle d’Alaior, ha destacat que «continuarem estudiant iniciatives que segueixin amb aquesta línia d’incentivar la transició a energies renovables. L’objectiu del govern municipal actual és el de continuar fent d’Alaior un municipi compromès amb el medi ambient, i aquesta és sens dubte una bona manera per facilitar en l’àmbit local la instal·lació de sistemes d’energia fotovoltaica».


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h