Panoràmica de la ciutat d'Alaior - Panoràmica de la ciutat d'Alaior Panoràmica de la ciutat d'Alaior - Panoràmica de la ciutat d'Alaior  
 

José Luis Benejam demana solucions a la problemàtica dels pluvials a Alaior

José Luis Benejam demana solucions a la problemàtica dels pluvials a AlaiorJosé Luis Benejam, batle d’Alaior, juntament amb Cristóbal Marqués, regidor d’Urbanisme, visitaren ahir matí els terrenys d’una família d’Alaior afectada per la problemàtica dels pluvials al poble.

Fa quinze anys, després d’una primera fase d’obres de canalització dels pluvials, el Govern Balear va decidir començar a llogar terrenys a diferents propietaris, mentre es cercava una solució definitiva a la problemàtica. Entre aquests terrenys es troba el de la família afectada que visitaren el batle i el regidor, on s’hi va fer una gran excavació, fins a on arriba tota l’aigua de la zona quan hi ha grans precipitacions al poble.

El contracte de lloguer estipulava que, quan es rescindís el contracte, el Govern havia de deixar els terrenys com estaven abans, és a dir, tornar a omplir de terra el forat de l’excavació feta.

En diverses ocasions, l’Ajuntament d’Alaior ha hagut d’intervenir per reclamar al Govern Balear el pagament del lloguer estipulat al contracte, que ha arribat a acumular fins i tot, anys de demora.

L’any passat, el Govern Balear va donar per rescindit l’acord de lloguer, deixant de pagar les quantitats econòmiques estipulades. Així i tot, en cap moment va arranjar el gran forat construït fa quinze anys.

Davant aquesta situació, la família ha denunciat que: «El Govern Balear es va comprometre a deixar els terrenys com estaven abans de fer la gran excavació i en cap moment ho ha fet. Per això, considerem que en cap moment el contracte està rescindit, i que hem de seguir cobrant el que ens pertoca. Encara que ells el considerin per rescindit, aquests terrenys es segueixen inundant cada vegada que plou més del compte i la gran excavació feta fa anys es troba en una situació deplorable, plena de brutícia», declara la família.

«El que nosaltres demanem és que ens paguin els dos anys que ens deuen, el 2019 i el 2020, i si el que realment volen és rescindir-lo, que posin bé els terrenys com està estipulat», remarquen també.

José Luis Benejam ha explicat a la família que el passat mes de febrer, a petició de l’Ajuntament, es reuniren amb el conseller de Medi Ambient, Miquel Mir, per tractar la problemàtica dels pluvials a Alaior, sent conscients que tot el que té a veure amb aquesta qüestió és competència del Govern Balear.

A aquesta reunió, els representants municipals expressaren la seva preocupació respecte de tot el que té a veure amb els problemes que ocasionen els pluvials a Alaior, demanant solucions serioses per mitigar els efectes dels temporals.

El conseller Miquel Mir es va comprometre a encarregar un estudi de cara a explorar la viabilitat de realitzar infiltracions a determinats terrenys del poble, ja que, d’aquesta manera, se solucionarien moltes de les molèsties que ocasionen les pluges.

Vuit mesos després, aquest estudi encara no s’ha realitzat, i l’Ajuntament no ha rebut cap notificació per part de la Conselleria al respecte.

El batle d’Alaior va traslladar a la família la seva preocupació per la situació que pateixen, comprometent-se a reiterar al Govern Balear la necessitat de donar solució tant a la problemàtica general de pluvials de tot el poble, com de traslladar la necessitat de donar resposta a la família pel que fa al pagament de les quantitats pactades, o de la restitució dels terrenys estipulada al contracte firmat.  


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h