Posta de sol des de - Cala en Porter Posta de sol des de - Cala en Porter  
 

L’Ajuntament d’Alaior va triplicar els ajuts socials durant el 2020

L’Ajuntament d’Alaior va triplicar els ajuts socials durant el 2020L’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Alaior ha tancat la memòria de Benestar Social del 2020, on es resumeixen totes les accions dutes a terme pel departament, i també les realitzades amb la col·laboració de les entitats socials del municipi.

Durant el 2020 l’Ajuntament va triplicar els ajuts socials donats a famílies en risc d’exclusió social i amb necessitats bàsiques. En concret, l’any passat es van atorgar 169 ajuts, per un total de 109.148 euros, finançats amb fons propis i del Consell Insular, triplicant els 37.984 euros que es van donar el 2019 a través de 69 ajuts.

D’altra banda, els Serveis Socials van derivar 150 famílies al banc d’aliments, gestionat per Caritas i Creu Roja,

Pel que fa al Servei d’Atenció a Persones amb Dependència, es va prestar ajuda domiciliària a 244 persones, que inclou el SAD (Servei d’Ajuda a Domicili), el repartiment de menjar, i la teleassistència domiciliària.

També cal destacar la labor realitzada per l’equip d'intervenció familiar, que va atendre 78 famílies, un total de 108 persones, millorant la seva qualitat de vida i les seves relacions amb l’entorn, a través de programes de prevenció i suport.

Durant el 2020, a través del Pla d’Actuació dels Equips Municipals d’Intervenció Familiar s’han realitzat activitats com el programa ‘Alter’, un projecte de sensibilització en l'erradicació de la violència contra les dones, el projecte ‘Estiu Actiu’, projecte ‘Ciutats Saludables’ o tallers d’educació emocional.

Finalment, l’Ajuntament ha gestionat el programa de Treballs en Benefici a la Comunitat, que consisteix a oferir una feina a les persones que han comès alguna infracció lleu, que pretén reparar els danys causats per la infracció penal per a la comunitat. Hi han participat un total de 4 persones.

Recordar que per al 2021 l'Àrea de Serveis Socials compta amb el pressupost més alt de la història i que també s’ha augmentat en 3 treballadors el personal del departament.

José Luis Benejam, batle d’Alaior, ha destacat que «per aquest Ajuntament el primer són les persones. Les necessitats socials tenen caràcter de màxima prioritat, i s’està sempre pendent de resoldre-les».

Maria Antònia Pons, regidora de l’Àrea de Social, ha volgut agrair la bona feina dels treballadors i treballadores dels Serveis Socials durant aquest any tan complicat, així com la necessària labor de Creu Roja i Caritas.

Cal remarcar que des de l’Àrea Social es gestionen els serveis comunitaris bàsics com la detecció de situacions de risc, oferir orientació i assessorament a les persones sobre els recursos socials, l’elaboració de plans d’intervenció comunitària, intervenció en els nuclis familiars o de convivència en situació de necessitat social, gestió dels programes d’atenció a la dependència, foment de programes d'integració i participació, prestació de serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar, promoció de mesures d'inserció social, laboral i educativa, o gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d’àmbit municipal.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h