Posta de sol des de - Son Bou Posta de sol des de - Son Bou  
 

L'Ajuntament proposa que administracions i Consorci tinguin a la seva disposició una eina comuna de consulta d'expedients en rústic

L'Ajuntament proposa que administracions i Consorci tinguin a la seva disposició una eina comuna de consulta d'expedients en rústicL'Ajuntament d'Alaior va realitzar la passada setmana una proposta de millora per a l'intercanvi de dades entre administracions, per augmentar la vigilància, a través de la creació d'una eina de consulta d'expedients en rústic, a l'estil de 'Google Maps', a través de la qual es podria conèixer tota la informació urbanística d'una finca fent un simple 'clic' damunt del mapa.

Les últimes notícies sorgides sobre les obres en una finca en rústic de Menorca evidencien la necessitat d'una major coordinació entre les diferents administracions que han de vigilar aquestes actuacions.

És molt habitual que hi hagi diferents expedients d'obres en una finca, la qual cosa dificulta en massa ocasions saber amb exactitud si la construcció d'un element en concret té llicència aprovada o saber l'estat de tramitació, ja que cada expedient segueix un tràmit diferent depenent de les afectacions.

Per exemple, sobre el cas denunciat pel GOB Menorca d'unes possibles obres il·legals durant l'any 2019, l'Ajuntament d'Alaior i el Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic han intercanviat nombrosos expedients i informació. És important recordar que l'Ajuntament té delegada la competència d'inspecció, i els corresponents expedients sancionadors al Consorci.

Aquest feixuc intercanvi d'informació suposa hores de temps invertit entre els funcionaris de les diferents administracions. Però el més greu és que segueix sent habitual que una administració o l'altra no tingui tota la informació sobre les llicències presentades.

Ara mateix el procés que se segueix és que es demanen centenars d'expedients "un per un" i es contesten "un per un". Per això, si es porta a terme la proposta de l'Ajuntament d'Alaior, el Consorci tindria accés immediat a totes les llicències i sabria els seus estats, i els ajuntaments tindrien constància de totes les denúncies.

El sistema actual és una important pèrdua de recursos humans, escassos en l'urbanisme municipal de cada ajuntament, i explica la lentitud dels expedients sancionadors del Consorci (recordem que només s'ha cobrat l’1,4% de les sancions imposades).

Un altre exemple és que la setmana passada, durant la junta ordinària del Consorci, es va detectar en l'aprovació de dos expedients sancionadors que no constava la petició de llicència de legalització de dos expedients, cosa que posa de manifest la dificultat de la tramitació de molts informes, especialment els sancionadors del Consorci.

Aquesta nova eina que proposa el consistori de llicències en rústic per a les administracions, serviria per detectar i avisar de possibles irregularitats, ja siguin detectades per un tercer a través d'una denúncia, l'Ajuntament o el mateix Consorci. S'evitaria així, per exemple, el cas comentat en el qual GOB Menorca denúncia davant el Consorci o l'Ajuntament una possible irregularitat, però no s'informa a l'altra administració.

L'equip de govern d'Alaior ha destacat que «a Menorca seria possible fer un pas més en la coordinació entre administracions. Tenim grans eines com l’IDE Menorca que ja treballa en aquest sentit. Si volem millorar, també en urbanisme, és hora de ser més eficients i tenir un intercanvi real de dades perquè el Consell, Ajuntaments i Consorci puguin tenir accés a tots els expedients presentats, saber l'estat de tramitació de cada finca, cosa que sens dubte ajudaria a detectar abans les possibles irregularitats».

L'Ajuntament d'Alaior vol recordar, també, que hi ha una sèrie d'inspeccions de final d'obra que són obligatòries, i d'altres que ja no ho són, fruit del canvi legislatiu de Govern de les Illes Balears en la 'Llei 6/2019, de 8 de febrer, de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de Règim Jurídic d'Instal·lació, Accés i Exercici d'activitats a les Illes Balears '.

És més, des de l'any passat, amb el Decret 8/2020 i la posterior Llei 2/2020 de Govern de les Illes Balears, molts procediments es poden fer per declaració responsable o comunicació prèvia. Per si fos poc, durant el pas d'aquest decret a llei, es van viure situacions insòlites, com que algunes llicències durant uns certs mesos es van poder fer per comunicació prèvia. Aquests fets causen una enorme inseguretat jurídica, no només en els ciutadans, també en els tècnics municipals, per això, és important una normativa clara, i que no canviï constantment.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h