Posta de sol - platja de Son Bou Posta de sol - platja de Son Bou  
 

L'AJUNTAMENT D'ALAIOR SEGUIRÀ CONCEDIT LLICÈNCIES D'OBRES EN EL SÓL URBÀ CONSOLIDAT

L'AJUNTAMENT D'ALAIOR SEGUIRÀ CONCEDIT LLICÈNCIES D'OBRES EN EL SÓL URBÀ CONSOLIDATL'Ajuntament d'Alaior seguirà concedint llicències d'obres en el sòl urbà consolidat

Alaior ha de suspendre el desenvolupament urbanístic de 25 unitats de nova actuació per evitar possibles indemnitzacions

L'equip de govern de l'Ajuntament d'Alaior aprovarà, en el ple de la Corporació de demà dijous, la suspensió, per un termini inicial d'un any, de 25 unitats d'actuació, amb l'objectiu de garantir la seguretat jurídica i evitar possibles indemnitzacions. Cal destacar aquí que la decisió que es va prendre el passat mes de febrer de presentar un recurs de cassació davant el Tribunal Suprem permet a l'Ajuntament seguir aplicant el PGOU de 2009.

La suspensió de les unitats d'actuació inclou també les Àrees de Reconversió Turística de Sant Jaume i Son Bou.

A més, l'Ajuntament ha contractat un equip tècnic per redactar l'avanç del nou Pla General d'Ordenació Urbana, amb l'objectiu d'accelerar els tràmits burocràtics per a l'elaboració d'una nova normativa urbanística per a tot el terme municipal.

L'alcaldessa, Misericòrdia Sugrañes, ha assegurat que s'ha pres aquesta decisió perquè, davant la possibilitat que el Tribunal Suprem ratifiqui la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Balears, es podria produir un buit legal en matèria urbanística que s'ha d'evitar ja que l'Ajuntament es veuria obligat a aplicar l'anterior PGOU de 1994, la qual cosa podria tenir greus conseqüències, degut principalment a les diferències d'ocupació i edificabilitat dels dos plans generals.
 
Sugrañes ha llançat un missatge de tranquil·litat a la població, afirmant que en cap cas se suspendrà la concessió de llicències d'obres per part de l'Ajuntament i, a més, ha lamentat que en les tres aprovacions inicials del PGOU (anys 2006, 2007 i 2008) ningú s'adonés que faltava el preceptiu informe de Telecomunicacions L'equip de govern municipal ha descartat la possibilitat de depurar responsabilitats. En aquest moment està damunt de la taula un problema gravíssim i l'interès de l'alcaldessa se centra en trobar solucions.

Cal recordar que el passat mes de novembre la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Balears va dictar sentència que anul·la el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) d'Alaior i la seva consegüent adaptació a les DOT i el Pla Territorial Insular ( PTI) definitivament aprovat al desembre de l'any 2009.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h