Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior  
 

DISSABTE 13 DE JUNY DE 2015 ES CELEBRARÀ L'ACTE DE CONSTITUCIÓ DEL NOU CONSISTORI

DISSABTE 13 DE JUNY DE 2015 ES CELEBRARÀ L'ACTE DE CONSTITUCIÓ DEL NOU CONSISTORIDISSABTE 13 DE JUNY DE 2015 ES CELEBRARÀ L'ACTE DE CONSTITUCIÓ DEL NOU CONSISTORI

El Saló de Plens de l'Ajuntament d'Alaior acollirà aquest dissabte, 13 de juny, a partir de les 13 hores, l’acte de constitució del nou consistori d'Alaior, després de les eleccions que es van celebrar el passat 24 de maig i que van donar la victòria al Partit Popular.

L’acte s’iniciarà amb una presentació a càrrec de la secretària de la corporació, Luz Sanz, i amb la constitució de la Mesa d’Edat, que formaran els regidors de major i menor edat, Eulàlia Torrà (Junts per Lô) i Rafael Quintana (PP) respectivament, assistits per la mateixa secretària.

A continuació, tindrà lloc la presa de possessió dels nous regidors, que ho faran seguint l’ordre alfabètic. Un cop finalitzada la presa de possessió dels 13 regidors que conformaran el Ple de l’Ajuntament entre 2011 i 2015, la Mesa declararà constituïda la Corporació si concorren la majoria absoluta dels regidors electes, i es procedirà a portar a terme l’elecció de l’alcalde/essa.

Els regidors hauran de votar l’alcalde/essa d’entre els caps de llista que han obtingut representació i, un cop recomptats els vots, si algun dels regidors obté la majoria absoluta (7 o més vots), la Mesa el proclamarà alcalde/essa electe. En el cas que cap regidor obtingui la majoria absoluta, la Mesa proclamaria alcalde/essa el cap de la llista més votada en les passades eleccions municipals.

Finalment, el regidor o regidora que sigui proclamat alcalde/essa prendrà possessió del seu càrrec i, com és tradicional, els caps de llista que ho desitgin podran prendre la paraula, de menor a major representació, concloent l’acte l’alcalde/essa electe.

En les eleccions municipals del passat 24 de maig, el PP va obtenir 7 regidors, mentre que Junts per Lô en va obtenir 6.

L'acte també es podrà seguir, per pantalla, a la Sala d'Activitats Ciutadanes de l'Ajuntament, lliure de barreres arquitectòniques.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h