Posta de sol des de - Son Bou Posta de sol des de - Son Bou  
 

Calendari d'activitats

 
Tots els divendres del mes de juny a setembre
 
PACTE SOCIAL REACCIÓ 01/06
 
HORARIS ESPECIALS BIBLIOTECA PER PBAU
 
CICLO CINE CON INTENCIÓN.DE ESPALDAS AL ÉXITO
 
COR ILLA DE MENORCA 03/06
 
20è ANIVERSARI ASSORME 03/06
 
Agenda Cultural d'Alaior
 
INAUGURACIÓ MERCAT DE NIT 06/06
 
CASAL DE JOVES ALAIOR 08/06
 
XXIII FESTA DE PRIMAVERA 08/06
 
CONCERT 09/06
 
Balls de Saló
 
ESCOLA DE MÚSICA 10/06
 
COL·LOQUIS PER AL DIÀLEG 11/06
 
AGENDA CULTURAL DEL POBLE D'ALAIOR
 
Fira de la Ciència
 
Tots els dimecres del 6 de juny al 12 de setembre
 
Nit de Gloses
 
Exposición fotográfica Macro
 
Ball en Línia
 
LICEU A LA FRESCA 16/06
 
Coral i Rondalla Casal de Gent Gran de Maó
 
AGENDA SETMANAL CULTURAL
 
L'ÚLTIM BALL DE L'INSTITUT
 
Nit de Sant Joan
 
FESTA DE S'ESPUMA
 
AGENDA CULTURAL D'ALAIOR
 
Divendres Temàtic de Ball en Línia
 
Convocatòria Assemblea General Ordinaria de Socis
 
JORNADA DE PROMOCIÓ DEL SICTED
 
Festa d'estiu d'es Pouet
 
Divendres, 29 de juny 2018
 
Dissabte, 30 de juny 2018
 
MARC JESÚS I MENORCA
 
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h