Posta de sol des de - Son Bou Posta de sol des de - Son Bou  
 

ALAIOR AMORTITZA 10 MILIONS D'EUROS DE DEUTE EN 4 ANYS

L'Ajuntament d'Alaior gestionarà 10.800,000 euros el 2015, gairebé un
dos per cent menys que els pressupostos de l'any en curs. Tot i això,
les inversions augmentaran més d'un 24 per cent i es baixarà el tipus
impositiu d'alguns impostos municipals com l'IBI (del 0,57 al 0,54)
i l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.
El descens de la despesa financera en un 61 per cent permetrà al
consistori destinar un total de 583.000 euros a inversions, una xifra molt
superior als 470.000 euros dels pressupostos de 2014. La liquidació
durant l'actual mandat de 10 milions d'euros de deute acumulat
suposa recuperar la salut econòmica financera de l'Ajuntament. durant
els últims quatre anys el consistori ha pagat 6.000 euros diaris per
amortitzar el deute pendent.
El descens dels ingressos per la recaptació de taxes i impostos no
impedirà incrementar el pressupost dels serveis socials, amb un total
de 1287,000 euros que es destinaran als serveis públics bàsics.
Els Pressupostos Municipals de 2015 compleixen rigorosament amb la Llei
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera amb l'objectiu de
assegurar la viabilitat econòmica de l'Ajuntament.

Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dijous de 16.00 a 19.30 h