Posta de sol des de - Cala en Porter Posta de sol des de - Cala en Porter  
 

Informació dels tributs

Calendari
del
Contribuent
Consulta i pagament
dels tributs amb
certificat digital
Pagament de tributs i multes amb carta de pagament/CPR o emisora o codi de barresJustificant de pagament dels tributs

Alta d'una domiciliació bancària  
 


 

 


 


Des d'aquesta pàgina podeu consultar l'import total dels rebuts de l'exercici en curs. Per fer la consulta haureu d'introduir la referència cadastral o la matrícula i fer click al botó "Consultar". De l'IBI Urbana i Rústica ara es paga un 50% del total del rebut.


Impost de bens immobles


Import:Taxa parada de taxis


Import:Impost sobre vehicles de tracció mecànica


Import:Càlcul aproximat de plusvàlua
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2019, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 15 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 16 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 5 d'abril i 5 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dijous de 16.00 a 19.30 h